Header image  
HANNU OJA  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
PSYKOTERAPIA

Psykodynaaminen psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin väliseen sopimukseen perustuva yhteistyösuhde.

Terapiaa edeltää arviointijakso, jossa keskitytään asiakkaan ajatuksiin ja tunteisiin sekä käsityksiin hänen omista ongelmistaan ja elämästään. Jakson päätteeksi tehdään terapiasopimus, jossa määritellään, miten terapia toteutetaan.

Nuorten psykoterapiassa nuori saa rauhassa ja luottamuksellisesti syventyä häntä huolestuttaviin ja askarruttaviin asioihin sellaisen aikuisen kanssa, joka on erikoistunut nuoren kehityksen erityispiirteisiin. Aiheesta kerrotaan nuorisopsykoterapeutteja kouluttavan säätiön sivuilla.

Terapian kestoa ei voi etukäteen määritellä, se tehdään terapian aikana.

 
 

 
-

HANNU OJA, s.1961
Mielenterveyshoitaja 1994, Psykiatrinen sairaanhoitaja 1999, Työnohjaaja 2007, Psykoterapeutti (erityistaso) 2007

TYÖKOKEMUS
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian osasto 1995-2004, Nuorisopsykiatrian poliklinikan psykoterapiatyöryhmä 2004-2009, Nuorisoterapia Hannu Oja Tmi vuodesta 2007

PSYKOTERAPEUTTI
Ammattinimike / VALVIRA . KELA:n palvelutuottajarekisterissä 2009 lähtien.