Header image  
HANNU OJA  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ELÄMÄN PARAS AIKA...

...käynnistyy useimmilla fyysisillä ja psyykkisillä muutoksilla.

Tämä nuoruudeksi kutsuttu ajanjakso alkaa noin kahdentoista ikäisenä ja kestää kymmenkunta vuotta. Nuoruusikään kuuluvat muutokset ovat usein rajuja ja hämmentäviä, mutta yleensä normaaliin kehitykseen liittyviä.

Fyysiseen kasvuun liittyvä muutos on kaikkien havaittavissa, mutta psyykkisen kehityksen seuraaminen on usein vaikeampaa. Kehityksen ongelmat psyykkeen alueella voivat olla selkeästi havaittavissa, mutta voivat myös ilmaantua ympäristölle täytenä yllätyksenä.

Milloin sitten on kyse normaaliin kehitykseen liittyvistä ilmiöistä ja koska olisi syytä huolestua? Tämän arviointii on useimmiten helpompaa yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Psykoterapeutti tuntee nuoruusiän kehityksen ja sen karikot. Terapeutin kanssa tehty kokonaisvaltainen arviointi antaa selkeämmän kuvan nuoren tilanteesta ja kehitysvaiheesta sekä suosituksen mahdollisesta hoitotarpeesta.

Jos perheessäsi tai sinulla itselläsi on aihepiiriin liittyviä kysymyksiä, käytä hetki asian pohtimiseen ammattilaisen kanssa.

 

 
 

 
-

HANNU OJA, s.1961
Mielenterveyshoitaja 1994, Psykiatrinen sairaanhoitaja 1999, Työnohjaaja 2007, Psykoterapeutti (erityistaso) 2007
(vaativa erityistaso) 2013
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja 2011 lähtien

KELA:n järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jossa kuntoutujan etuudet maksaa KELA

TYÖKOKEMUS
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian osasto 1995-2004, Nuorisopsykiatrian poliklinikan psykoterapiatyöryhmä 2004-2009, Nuorisoterapia Hannu Oja Tmi vuodesta 2007

PSYKOTERAPEUTTI
Ammattinimike / VALVIRA . KELA:n palvelutuottajarekisterissä 2009 lähtien.

KELA
Voit tutustua KELA:n sivustoihin, joissa tarkempia tietoja etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista.
Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä KELA:n asiakaspalveluun
(etuuskohtaiset palvelunumerot) www.kela.fi /yhteystiedot